You have an old version of the software. The website may not work properly. Please update your system to view the page with all available features.
light
dark

SAFe Meetup Denmark

Da vi hos ConCor hører og ser, at vores kunder og konsulenter taler om de samme udfordringer ved at implementere SAFe rammeværket, har vi taget initiativ til at starte SAFe Meetup Denmark. (Tidligere "Copenhagen SAFe Meetup").

Interessen for SAFe Meetup har været overvældende og vi sætter stor pris på den opbakning der har været. Formålet er at sikre vidensdeling omkring implementering og anvendelse af SAFe rammeværket i Danmark.

Du kan tilmelde dig og se arrangementer her: https://www.meetup.com/Denmark-Scaled-Agile-Framework-SAFe-Meetup/

Se events og tilmeld dig til netværket her

Om os

SAFe Meetup Denmark. Learn! Practice! Share war stories! SAFe® Meetup er for dem, der er interesseret i at lære skaleret agilt og dele historier om, hvordan man skalerer Agile implementeringer ved hjælp af Scaled Agile Framework® (SAFe®).
Hvis du har spørgsmål, kan du skrive til Jesper Mikkelsen på jm@concor.dk.

Se et eksempel på et Meetup (konference på Ørsted)

    Kontakt os.