You have an old version of the software. The website may not work properly. Please update your system to view the page with all available features.
light
dark

Styrk din virksomhed med TTMS kvalitet

Outsource dine IT-processer til en pålidelig partner, der lever op til de højeste standarder for kvalificering, validering og sikkerhed.
Benyt dig af vores "3D" 3Q-service, som giver dig mulighed for at tilbyde produkter af højeste kvalitet
Forbered og valider CSV-produkter med os
Betro os at udvikle tilgange, standarder og procedurer for både dine nuværende og efterfølgende infrastruktur komponenter
Forvent dokumenterede resultater og verificeret drift af alle systemer i overensstemmelse med de fastlagte parametre og kvalitetskrav

TTMS Quality er en "3D" 3Q service

Q1

Valideringer

Validering er konsulentrådgivning og strategisk overvågning af CSV-aktiviteter. Vi forbereder og verificerer CSV-produkter og tager os af planlægning, rationalisering og rapportering af valideringstilgang både i dine projekter og i den operationelle fase.

Q2

Kvalifikationer

Under kvalificeringsprocessen leverer vi dokumenteret bevis på, at systemet fungerer i overensstemmelse med de fastlagte parametre og kvalitetskrav. Kvalificering er en del af validering, dvs. den har til formål at bekræfte, at enheder, installationer, systemer eller rum er designet og fremstillet til at fungere i overensstemmelse med arkitektur, brugerkrav, specifikationer og korrekte standarder, og at de er egnede til implementering af de planlagte processer. Dette gælder både produktionsudstyr og IT-infrastruktur. Kvalificering er første trin i valideringen.

Q3

Sikre IT-processer

Kvalificeringen af infrastrukturen består i at sikre den højeste driftskvalitet af IT-systemer og den virksomhed eller organisation, der anvender dem. Under kvalificeringen udvikles den generelle fremgangsmåde, standarder og procedurer for de eksisterende og nye komponenter. For effektiv administration af en IT-afhængig virksomhed er det nødvendigt at etablere veldefinerede IT-processer og den måde, hvorpå den vil håndtere nye parametre, f.eks. ydeevne, softwareversioner eller sikkerhed. Det overordnede mål for servicen er at etablere en teknisk, proceduremæssig og strategisk ramme i overensstemmelse med compliance-bestemmelserne (FDA, GDPR, SOX) for at sikre virksomhedens juridiske og etiske integritet.

Hvordan kan vi hjælpe?

Udvikling af medicinsk software

 • Formulering af IT-processer,kvalitetssikring af data
 • Udvikling af software til sundhedssektoren
 • Implementering af metoder som f.eks.. KAIZEN, 5S, FMEA (Failure Mode and Effects Analysis), QFD (Quality Function Deployment) eller Six Sigma
 • Drift baseret på ISO 9001-standarder og i TQM-metoden (Total Quality Management)

Kvalitetsledelse i medicinsk databehandling

 • Operationel analyse og optimering
 • Datamining og dataintegration
 • Business Intelligence-løsninger og datalagre
 • Overførsel af historiske data

Sikre IT-processer

 • Omfattende kvalitetsledelse i matrix/integreret IT (TQM)
 • Just-in-time-tjenester (JIT), der øger servicehastigheden og leveringen
 • Forenkling af IT-organisationsprocesser (f.eks. Lean-koncept)
 • Opbygning af IT rettet mod interne og eksterne kunder
 • Ledelse af driftsomkostninger, decentralisering af IT-administration
 • Procesomdefinering (reengineering)
 • IT-projekt/programledelse

Kvalificering - Teknisk validering

 • Kvalificering af installationer og procesmedier
 • Kvalificering af laboratorieanlæg
 • Kvalificering af lokaler og produktions-/laboratorieudsty
 • Validering af produktionsprocessen, analysemetoder, sanitet
 • Validering af medicinsk udstyr
 • Opretholdelse af en valideret tilstand

Validering af computer systemer

 • Validering af software
 • Dataintegritet
 • Administration af softwarekvalitet
 • Opretholdelse af en valideret tilstand
 • Formulering af IT-processer,kvalitetssikring af data
 • Udvikling af software til sundhedssektoren
 • Implementering af metoder som f.eks.. KAIZEN, 5S, FMEA (Failure Mode and Effects Analysis), QFD (Quality Function Deployment) eller Six Sigma
 • Drift baseret på ISO 9001-standarder og i TQM-metoden (Total Quality Management)
 • Operationel analyse og optimering
 • Datamining og dataintegration
 • Business Intelligence-løsninger og datalagre
 • Overførsel af historiske data
 • Omfattende kvalitetsledelse i matrix/integreret IT (TQM)
 • Just-in-time-tjenester (JIT), der øger servicehastigheden og leveringen
 • Forenkling af IT-organisationsprocesser (f.eks. Lean-koncept)
 • Opbygning af IT rettet mod interne og eksterne kunder
 • Ledelse af driftsomkostninger, decentralisering af IT-administration
 • Procesomdefinering (reengineering)
 • IT-projekt/programledelse
 • Kvalificering af installationer og procesmedier
 • Kvalificering af laboratorieanlæg
 • Kvalificering af lokaler og produktions-/laboratorieudsty
 • Validering af produktionsprocessen, analysemetoder, sanitet
 • Validering af medicinsk udstyr
 • Opretholdelse af en valideret tilstand
 • Validering af software
 • Dataintegritet
 • Administration af softwarekvalitet
 • Opretholdelse af en valideret tilstand

Sådan arbejder vi

Mød vores valideringseksperter, og lær om de udfordringer, de står over for i deres projekter, samt de ansvarsområder og løsninger, de finder til selv de mest komplekse problemer.

Kontakt os!

Vi står til din rådighed.

  Din e-mail adresse

  Meddelelse